Anne Marie

Anne Marie Kamphuis heeft zich van jongs af aan bevlogen en bezield bezig gehouden met muziek en met zingen in het bijzonder. Sinds haar 18de genoot zij privé-zangles van o.m. Hilary Reynolds, Ken Weekenstroo, José Scholte en Anna Marie Krijgsman. Sinds oktober 2011 wordt ze gecoacht door Laura Tammeling. Verder heeft Anne Marie jarenlange ervaring in het geven van muzieklessen aan kinderen en zingt zij in semi-professioneel koorverband, voorheen bij Kamerkoor Toonkunst Rotterdam o.l.v. Daan Admiraal en het Oude Muziek Koor o.l.v. Daniël Reuss en tegenwoordig bij Consensus Vocalis o.l.v. Klaas Stok. De laatste jaren richt zij zich meer op solistisch werk, in MAAN (www.maanmystiek.nl) en met QAMM (www.qamm.nl).

Maria

about me