Over de vroegste geschiedenis van Huis Bergh is niets bekend. Waarschijnlijk is rond het jaar 1100 op een eilandje in een moeras een kunstmatige heuvel opgeworpen, waarop een houten woontoren werd gebouwd. Deze woontoren zal omringd zijn geweest door houten palissaden. Deze bouwwijze van een kasteel was in die tijd gebruikelijk. Later, mogelijk rond het jaar 1200, is deze houten woontoren vervangen door een ronde tufstenen toren, waarvan nog resten aanwezig zijn in een muur van de hoofdburcht. Mogelijk heeft men toen de palissaden vervangen door een stenen muur. Ook de trapeziumvormige voorburcht moet in deze tijd al hebben bestaan. Waarschijnlijk zal men rond 1300 meer behoefte gehad hebben aan comfort en is de eerste verdieping van het huidige kasteel gebouwd. De tufstenen toren werd hiervoor afgebroken en de huidige grote toren werd opgetrokken. De bovengenoemde dateringen staan overigens niet vast. De hoofdburcht is toen vergroot en er werd een nieuwe ringmuur gebouwd. 

De grote toren is gebouwd op de plaats waar tot dan toe de toegang tot de hoofdburcht was. In de muur van de toren is deze doorgang nog steeds te zien. Ook bevindt zich in de grote toren nog steeds een brugkelder. Aan deze wijzigingen van het kasteel moet tientallen jaren zijn gewerkt. 

In de Tachtigjarige Oorlog is Huis Bergh ernstig verwoest. Omstreeks 1600 is het herstel van het kasteel begonnen, waarbij het kasteel grotendeels het aanzien kreeg die het thans nog steeds heeft. Het hoofdgebouw van het kasteel werd met één verdieping verhoogd. Aan de noordoostkant werd het kasteel uitgebouwd waardoor de regelmatige achtkantige vorm verloren ging.

huis bergh

_Huisbergh.html