_Symbolen.html

Triquetra is een Latijnse naam (letterlijk: driehoekig) voor een Keltisch religieus teken.

Veel religies beschouwen 3 als een heilig getal. Een symbool met drie in elkaar
grijpende cirkels, is teruggevonden op 5000 jaar oude Indiaanse religieuze
beelden, maar van het triquetra-symbool zelf werden in Noord-Europa de vroegste
sporen gevonden uit de 8e eeuw.

Op zich is het triquetra een Keltische knoop. Bij de Kelten en heksen staat het triquetra voor maagd, moeder en vrouw. Het symboliseert Leven, Dood, en Hergeboorte en de drie natuurkrachten: Aarde, Lucht en Water.

Triquetra

Dit is het wapenschild van Huis Bergh.

Het wapen van huis bergh

Een Kruis patté is een heraldisch kruis. Het kruis heeft armen die steeds breder
worden. De naam is afgeleid van het Franse woord voor klauw: "Patte".

De middeleeuwse ridderorde ‘Tempeliers’ droegen dit 8-puntige rode kruis op
hun schilden en gewaden.

Tempelierkruis